ป้อนข้อมูลเข้าด้วยสัมผัสเดียวอย่างง่ายดาย

ไม่มีอะไรที่ง่ายดายกว่านี้แล้วในการติดตามน้ำหนักของคุณ: เพียงเคาะจอแสดงและปรับให้เป็นน้ำหนักปัจจุบัน Weightless จะดูแลเรื่องอื่นๆ เอง ง่ายดาย

เป้าหมายของคุณอยู่ในสายตา

ตั้งค่าน้ำหนักที่คุณปรารถนาและดูระยะทางไปถึงเป้าหมายของคุณในแผนผัง เครื่องมือบ่งชี้แนวโน้มประจำสัปดาห์จะแสดงความก้าวหน้าในทิศทางที่ดีของคุณให้เห็น

ดัชนีมวลกายทันใจ

ไม่จำเป็นต้องคำนวณดัชนีมวลกายด้วยมือคุณเองอีก เพราะเราจัดการให้คุณ และเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าดัชนีมวลกายของคุณอยู่ในช่วงของสุขภาพที่ดีหรือไม่โดยใช้สี! สีเขียวหมายถึงสุขภาพที่ดี

แผนผังที่สวยงาม

แผนผังที่อ่านง่ายที่สุดแสดงบันทึกน้ำหนักของคุณไปพร้อมๆ กับเส้นที่เป็นตัวแทนเป้าหมายของคุณ คอยจับตาดูเมื่อเส้นทั้งสองเขยิบใกล้กันมากขึ้น !

ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของคุณ

ระบุเพศ, อายุ, ส่วนสูง และเป้าหมายของคุณเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ได้ตามใจ นอกจากนี้ คุณอาจจะสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยเมตริกหรือหน่วยวัดแบบเก่าได้ตามใจชอบ